Tuesday, 14 January 2014 15:53

Fotomanipulácia Jackie Sparrow - sexy pirate.

Postup vzniku obrázka Jackie Sparrow.
V tomto prípade som použil ako zdroj vstupných fotografií voľne použiteľné fotografie zo stránky DeviantArt(odkazy na autorov fotografií nájdete pod obrázkom na spomínanej stránke).
Jednalo sa o
samotnú modelku v kostýme, ulicu s budovami, pirátsku loď a kotvu. Takže dobrá správa pre nadšencov fotomanipulácií - nemusíte mať ani vlastné fotografie (aj keď to je ten najlepší spôsob), ale môžete vytvoriť dielo aj pomocou vstupných fotografií iných umelcov za dodržania nimi stanovených podmienok.
SexyPirateWeb

Výsledný obrázok a pôvodná fotografia.
Obrázok vo vyššom rozlíšení nájdete v galérii tu.


Krok č.1
SexyPirate02

Pôvodná fotografia oblohy a morskej hladiny prekrytá fotografiou ulice s budovami orezanej pomocou nástroja maska. Zmenená Hue/Saturation u oblohy a mora.

Krok č.2
SexyPirate03

Stmavenie budov pomocou Hue/Saturation a vloženie morskej hladiny u pobrežia vybranej pomocou masky a RefineEdge.


Krok č.3
SexyPirate04

Vloženie vrstvy s orezanou loďou, stmavenie vodnej hladiny a pridanie tieňa lode na budovu.

Krok č.4
SexyPirate05

Pomocou Hue/Saturation stmavenie a zafarbenie lode. Vloženie vĺn orezaných maskou s použitím RefineEdge.

Krok č.5

SexyPirate06

V novej vrstve vložené svetlo dopadajúce z mesiaca (lúče namaľované nástrojom Brush a následne rozmazané Filter/Blur).
V samostatnej vrstve vložená orezaná kotva nástrojom maska.

Krok č.6

SexyPirate07

Pridanie tieňa pod kotvu a reťaze. Návod na vytvorenie tieňa nájdete tu.


Krok č.7

SexyPirate08

Vloženie novej vrstvy s orezanou modelkou nástrojom maska.


Krok č.8

SexyPirate09

Pridanie tieňa. Návod rovnaký ako pri kroku č.6


Krok č.9

SexyPirate10

Zmena tonality, zvýraznenie odleskov a doplnenie efektu svetla dopadajúceho spoza modelky na jej obrys.


Krok č.10

SexyPirate11

Pridanie hmly a záverečné doladenie obrázka.