Wednesday, 27 November 2013 09:20

Fotomanipulácia Double Impact - Dvojitý zásah.

Postup vzniku obrázka Double Impact.
Fotilo sa v ateliéry na bielom pozadí. Pri fotení boli použité 3 zábleskové svetlá. Pred objektívom som mal reprezentanta v klasickej kulturistike a dobrého kamaráta Ľuboša Maliňáka a reprezentantku v body fitness Tatianu Piačkovú.

Pri prejdení kurzoru na obrázok sa pôvodná fotografia zmení na fotografiu zachytávajúcu ďalší krok v postupe.

Soldiers13

Výsledný obrázok a pôvodná fotografia.


Svetelný diagram - schéma rozmiestnenia svetiel pri fotení.
diagram01

 Krok č.1
Soldiers02
Vytvorenie efektného pozadia zaberie niekedy viac času ako samotné umiestnenie nafotených modelov do nového prostredia. Tento projekt je toho pravým príkladom. Pôvodnú fotografiu som použil z môjho archívu. Keďže viem, že pozadie si vyžaduje špecifické fotky nafotené tak, aby v nich bolo dosť miesta na vloženie modelov, ale takisto fotografia nesmie stratiť svoju výpovednú informáciu, tak do svojho archívu si fotím podobné prostredia. Neďaleko Ružomberka sa búrala veľká budova a tým pádom som si nenechal ujsť možnosť ísť ju nafotiť v priebehu búrania.
Do pôvodnej fotografie som vložil novú oblohu získanú z fotobanky.

Krok č.2

Soldiers03

Pre vyvolanie bojovej zóny som vložil orezané vrstvy s výbuchmi na pozadie.

Krok č.3
Soldiers04
Vložené výbuchy som prispôsobil (stmavil a odfarbil) pomocou Hue/Saturation a takisto som stmavil spodok obrázka kde budú stáť vložené postavy.

Krok č.4
Soldiers05

Do novej vrstvy som vložil fotografie vrtuľníkov získaných z fotobanky stock.xchang. Vrtuľníky som orezal pomocou nástroja maska, natočil a zmenil ich veľkosť na vyvolanie hĺbky priestoru.

Krok č.5
Soldiers06

Pomocou krytia vrstvy Overlay som vložil hornú vrtuľu nad vrtuľníkom v pravej časti. Nástrojom štetec - Brush a nesledným rozmazaním a znížením krytia som vytvoril svetlo z reflektora vzdialenejšieho vrtuľníka. Do novej vrstvy ktorej krytie som nastavil na Screen som vložil obrázok s letiacimi strelami.

Krok č.6
Soldiers07

Pozadie je hotové, je čas vložiť vrstvu s modelmi. Okraj okolo modelov orezaný pomocou nástroja maska. Videonávod na orezanie postavy pomocou masky nájdete tu.


Krok č.7

Soldiers08
Stmavil som postavy Hue/saturation aby odpovedali svetelným podmienkam prostredia, vyretušoval som traku na vojakovi (pôvodná bola príliš svetlá) a šatku na hlave vojačky.

Krok č.8

Soldiers09

Stmavil som spodok topánok (na pôvodnej fotografii boli príliš moc osvetlené od podložky).

Krok č.9
Soldiers10

Pred celý obrázok som vložil vrstvu s hmlou imitujúcou dym a horúčavu z výbuchov na pozadí. Spôsob krytia novej vrstvy Overlay.

Krok č.10
Soldiers11
Vyretušoval som odlesk na okuliaroch vojaka (pôvodný odlesk zobrazoval prostredie ateliéru kde sme fotili), zvýraznil som svetlé odlesky pomocou novej vrstvy vyplnenej 50% sivou, jej následnou zmenou krytia na Overlay a následným premaľovávaním bielou farbou (určené detaily) nástrojom štetec. Zvýraznil som zosvetlenie zdvihnutej topánky vojačky aby vyvolávala dojem vystupovania z obrázku.

Krok č.11
Soldiers12

Finálna zmena tonality obrázka.


Poďakovanie:

Takéto fotenie sa nezaobíde bez spolupráce zohratého tímu. Týmto ďakujem všetkým zúčastneným. Vizážistke a kostimérke v jednej osobe Erike Kulihovej, modelom Ľubošovi Maliňákovi a Tatiane Piačkovej že si našli čas.

Rekvizity pripravila a naaranžovala Erika Kulihová - bez nej si takéto fotenie už neviem predstaviť.

dátum fotografovania: 01.11.2013

miesto: ateliér Ružomberok

podporný tým: Marek, Erika Kulihová-vizáž-oblečenie, Dominik Marton - asistent.