Anatomy studies 03

Anatómia mužskej postavy.
Model: Juraj Kosorinský

AnatomyJK01


Anatomy studies 02

Anatómia ženskej postavy.
Model: Šárka Diringerová Dědková 

AnatomyS01web

Anatomy studies 01

 Pre dobré 3D  modelovanie je potrebné ovládať správne anatómiu ľudského tela. Ideálne je štúdium na kulturistoch a fitneskách nakoľko oni majú dokonale rozvinuté svalstvo, ktoré nie je prekryté vrstvou tuku.
Ja som použil fotografiu z nášho spoločného  fotenia s Peťom Bellom a Magdalénou Kažimírovou.

Pri prejdení kurzoru na obrázok sa pôvodná fotografia zmení.


 01. Klasická anatómia bez farebného rozdelenia svalových skupín.
Anatomy02. Klasická anatómia s farebným rozdelením svalových skupín.

anatomy

 

03. Anatómia s popisom svalových skupín v slovenskom jazyku.

AnatomyMuscleFitness

 04. Anatómia s popisom svalových skupín v anglickom jazyku.  

AnatomyMuscleFitnessEng