Wednesday, 02 October 2013 09:50

Postup vzniku fotomontáže a retuše hasiča.

Tento návod Vám ukáže postup ako vznikne finálna podoba obrázku hasiča. Fotilo sa v ateliery na biele pozadie. Pri fotení boli použité 3 zábleskové svetlá. Oblečenie a hasičská výstroj je originálna zapožičaná od hasičov. Vizážistka sa postarala o autentický vzhľad modela.

Pri prejdení kurzoru nad obrázok sa pôvodná fotografia zmení na fotografiu zachytávajúcu ďalší krok v postupe.

Fireman01

Pôvodná fotografia a výsledná fotomontáž a retuš.

Krok č.1

Fireman02

Vytvorenie úplne nového pozadia z dvoch fotografií (obloha a fotografia mesta). Fotografie použité z neplatenej sekcie fotobanky www.sxc.hu .
Zafarbenie oblohy domodra, vloženie odmaskovaných vrstiev s plameňmi a výbuchmi a celkové stmavenie pozadia.

Krok č.2

Fireman03

Vloženie novej vrstvy s motívom explózie. Znížená priehľadnosť Opacity novej vrstvy aby vyvolala dojem vybuchujúcej oblohy.

Krok č.3

Fireman01

Vloženie vrstvy s hasičom (orezaná pomocou masky) pred vrstvu s novým pozadím. Upravenie proporcií hasiča filtrom Liquify. Zvýraznenie tieňov u fotografie hasiča pomocou Image/Adjustment/ShadowsHighlights.

Krok č.4

Fireman05

Zosvetlenie a stmavenie postavy hasiča použitím novej vrstvy vyplnenej 50% sivou a zadaním spôsobu krytia na Overlay. Potom následovným premalovávaním tejto vrsty bielou alebo čiernou farbou pomocou nástroja Brush docielim stmavenie, alebo zosvetlenie pôvodnej vrstvy ss hasičom.

Krok č.5

Fireman06

Obrys postavy hasiča zosvetlený svetlom explózie nasledovne: Na vrstvu v ktorej je hasič aplikujeme LayerStyle/InnerGlow. Vnútorná žiara je zafarbená do žlta a v sekcii maska odmaskovaná v častiach kde je nežiadúca.

Krok č.6

Fireman07

Pridanie zranenia na ruku a odretušovanie nežiadúcich fragmentov na pôvodnej fotografii.

Krok č.7
Fireman08

Zvýraznenie odleskov.

Krok č.8

Fireman09

Vytvorenei svetla z baterky pomocou nástroja Brush a zníženia krytia vrstvy.

Krok č.9

Fireman10

Pridanie dymu pred vrstvu s hasičom na umocnenie začlenenia postavy do priestoru. Dym vytvorený pomocou filtra Filter/Render/Clouds.

Krok č.10

Fireman11

Finálna zmena tonality obrázka.


Poďakovanie:

Žiadne väčšie fotenie sa nezaobíde bez spolupráce zohratého tímu. Týmto ďakujem všetkým zúčastneným. Vizážistke Erike Kulihovej a modelovi a asistentovi v jednej osobe Dominikovi Martonovi.
Firemanbackground

dátum fotografovania: 2.9.2013

miesto: ateliér Ružomberok

podporný tým: Erika Kulihová-vizáž