Monday, 30 September 2013 19:15

Vytvorenie nového prostredia pre modelku.

V tomto návode Vám ukážem postup ako sa dá dopniť úplne nové pozadie a prostredie do fotografie.
Fotografovanie modelky - majsterky Európy vo fitness Barbory Sečkárovej Bunčákovej prebehlo v mojom ateliéry. Fotilo sa na biele pozadie za použitia troch zábleskových svetiel. Dva zozadu a jedno z predu. V ďalších návodoch sa budem snažiť ukázať Vám aj rozmiestnenie svetiel.


Pri prejdení kurzoru nad obrázok sa pôvodná fotografia zmení na fotografiu zachytávajúcu ďalší krok v postupe.

BB01

Pôvodná fotografia a výsledná retuš a fotomontáž.


Krok č.1
BB01
Vyčistenie pozadia pomocou nástroja razítko - CloneStamp

Krok č.2

BB02

Pomocou príkazu Image/Adjustments/ShadowsHighlights zosvetlenie tmavých miest a pridanie kresby do svetlých plôch na pokožke.

Krok č.3

BB03

Pridanie pozadia a podlahy. Pri podlahe skorigovaná perspektíva pôvodného obrázku pomocou Edit/Transform/Perspective.

Krok č.4

BB04

Stmavenie pozadia a pridanie svetelného pásu na hranu medzi podlahou a stenou. Pridanie svetla umocní prirodzený prechod z podlahy na stenu.

Krok č.5

BB05

Pridanie štruktúry na stenu. Pridanie svetla pomocou nástroja Brush a nasledovné rozmazanie pomocou Blur a nastavenie vrstvy na krytie Screen. To isté zosvetlenie aplikované na podlahe. Virtuálne svetlá (presvetlené miesta na fotografii)  musia vyvolávať dojem, že ich svetlo je zhodné so svetlom produkovaným z reálnych zábleskových svetiel, ktoré vytvárajú odlesky na tele modelky.

Krok č.6

BB06

Pridanie vlasov pomocou nástroja MarqueeTool a RefineEdge. Zvýraznenie zosvetlenia okrajov postavy.

Krok č.7

BB07
Retušovanie postavy a okrajov tela. Doplnenie tieňu.

Krok č.8

BB08

Zmena tonality obrázku na navodenie žiadanej atmosféry.

Krok č.9

BB09
Pridanie svetelných lúčov osvetlujúcich postavu modelky. Lúče pridané pomocou nástroja Brush, následným rozmazaním pomocou Blur a nastavením priehľadnosti Opacity danej vrstvy. Svetelný lúč vyvoláva dojem osvetlenia silným zdrojom zozadu.


Poďakovanie:

Žiadne väčšie fotenie sa nezaobíde bez spolupráce zohratého tímu. Týmto ďakujem všetkým zúčastneným. Vizážistke Erike Kulihovej, modelke Barbore ktorá pricestovala s celou rodinkou. Výsledné fotografie sa objavili v časopise MuscleFitness.

dátum fotografovania: 29.3.2013

miesto: ateliér Ružomberok

podporný tým: Erika Kulihová-vizáž