Úvod

Samostatnou kapitolou je fotenie v štýle FANTASY. Vytváranie takýchto obrázkov sa skladá z dvoch samostatných častí. Prvou je samotné fotenie modela a druhou nasledovné upravovanie v grafickom programe. Výsledkom je vždy len jeden výsledný obrázok.